top of page

Akte in de kijker


Tot voorzichtigheid aangemaand.

In het Schepenregister van Bornem (1596-1611) vonden we een merkwaardige akte.

Eind 16de eeuw was er een dispuut ontstaan tussen Gillis de Molenare en Joos Impens enerzijds en Pieter Verlee anderzijds.

In de nasleep van de overgave van Antwerpen aan de Spaanse koning - de oorlog was echter nog niet gedaan - was in o.a. het Land van Waas en omstreken het onveilig voor reizigers omdat zowel vrijbuiters als 'Hollandse' troepen vanuit Zeeland de regio geregeld overvielen. Bovendien twijfelden ze niet om belastingen te heffen op velerlei zaken, en zeker op de vrachten in schepen. Om dat enigszins te voorkomen was in 1595 een koninklijk bevelschrift uitgevaardigd om schippers te verplichten hun beladen schepen 's nachts midden op de stroom te ankeren. Klaarblijkelijk hebben sommigen dat naast zich neergelegd. Adriaan van Meerbeek die in Bornem meerdere functies uitvoerde, wil met deze akte bewijzen dat o.a. hij dit bevelschrift in het Land van Bornem wel degelijk heeft afgekondigd en dat de weigeraars zelfs gerechtelijk vervolgd werden. Van Meerbeeck en kompanen treffen dus zeker geen schuld. Hoe het met de ruziemakende partijen is afgelopen, blijft een vraagteken.

Klik op de afbeelding voor de volledige transcriptie.


Berichten
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page