top of page

Jaarboeken 2006 - 2010

Jaarboek 2010     Den Volcke ten Baete. 150 jaar nieuws uit de regio

Redactie : Gert Van Kerckhoven, Jos Winckelmans, Cedric Verheyen


Naast de geschiedenis van de Drukkerij Baeté NV, het oudste bedrijf in Klein-Brabant, wordt in dit jaarboek tevens een bloemlezing gegeven van het rijke archief van kranten, die de drukkerij gedurende 150 jaar uitgegeven heeft.

Cedric Verheyen neemt de geschiedenis van Baeté voor zijn rekening. Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven kozen een bloemlezing van 200 artikels en diepten deze verder uit in de omkadering van de toenmalige gebeurtenissen.

Het boek geeft een mooi tijdsbeeld van de wijze waarop vroeger het nieuws beleefd werd.

Kostprijs : 15 euro

Jaarboek 2009     Klein-Brabants Molenboek

Na het succes van het Klein-Brabants Kastelenboek kon een vergelijkbare uitgave over de molens van Klein-Brabant niet uitblijven. Minstens 25 molens hebben hun stempel nagelaten in het landschap van onze streek.

Vele zijn helaas verdwenen zonder ook maar één zichtbaar spoor achter te laten.

Een team van twaalf deskundigen bestaande uit Louis Callaert, Dirk Binon, Benny Croket, Jozef De Keersmaecker, Filip Hooghe, Marc Peelman, Danny Polfliet, Luc Rochtus, Dr Karel Van den Bossche, Walter Verstraeten, Eddy Waumans, Jos Winckelmans en André Van Assche dragen hun steentje bij tot de gedetailleerde studie van elke molen.

Kostprijs : 15 euro

Jaarboek 2008     Van Eycke tot Eikevliet

Redactie : Danny Polfliet

De auteur heeft een diepgaande studie gemaakt over de geschiedenis van Eikevliet van in de vroegste tijden tot nu.

Daarbij is hij geen enkel aspect van het dagelijkse leven, de religieuze beleving en het volksamusement uit de weg gegaan. Maar ook geschiedkundig heeft hij meerdere nieuwe bronnen aangeboord.

Het boek met harde kaft telt 400 bladzijden tekst en bevat talrijke illustraties. 

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 2001     Archeologie in Klein-Brabant

Redactie Geert Segers

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan het feitelijke archeologisch onderzoek in Klein-Brabant. Naast een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan van de Oude Schelde en de geschiedenis van een te Mariekerke gevonden boegbeeld, wordt dieper ingegaan op de archeologische streek-gebonden toponiemen, de slibruiming van de vijver van het kasteel d'Ursel, het onderzoek in de Puurse Sint-Pieterskerk en de evolutie van de streek van de metaaltijden tot de Vroege Middeleeuwen.

Deel 2 richt zich specifiek op de vondsten gedaan tijdens de werken aan de nieuwe zeesluis te Wintam en het Fort Sint-Margriet op de Rupel. Het betreft hier fossielen, steentijdvondsten, maar ook schatten gevonden tussen afval.

Kostprijs : 

Jaarboek 2007     Het Kasteel van Bornem. Duizend jaar Europese Geschiedenis

                           Deel 1 : Van het ontstaan tot de komst van Pedro I Coloma

Redactie : Filip Hooghe, Walter Verstraeten, Luc Rochtus

In 2007 zal het kasteel van Bornem volgens de akten een millennium oud zijn. Reden genoeg voor de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant om de geschiedenis van dit bouwwerk en zijn bewoners uitgebreid uit de doeken te doen.

Het boek richt zich enerzijds op de gedetailleerde biografie van elke eigenaar die het kasteel ooit in zijn bezit had en de impact van deze persoon op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Daarnaast komt het bouwwerk zelf ruim aan bod.

Deel 1 bestrijkt de periode van 1007 (Lambrecht I) tot 1586 (Alfons-Felix van Avalos van Aquino van Aragon).

Het boek is uitgevoerd in vierkleurendruk en is rijkelijk geïllustreerd.

Kostprijs : 25 euro

Jaarboek 2006     Dag Betovergrootouders

Redactie : Louis Callaert, Jules Segers, Karel De paradé

Het onderzoek rond dit boek wordt gedragen door drie bestuursleden van onze vereniging die tevens kenners zijn op het vlak van de genealogie en de kwartierstaten, te weten Louis Callaert en Jules Segers, beiden uit Puurs en Karel De paradé uit Bornem die op het Archief van Bornem reeds vele jaren zijn deskundigheid ter beschikking stelt van de amateur-onderzoekers. Ook de heer Henri Sprangers, een notoir stamboomonderzoeker, zegde zijn medewerking toe.

Vertrekkende van een 105-tal kwartierdragers of probandi, allen geboren in de streek van Klein-Brabant, wordt een overzicht gegeven van hun voorouders en van vijf generaties.

Kostprijs : 10 euro

bottom of page