top of page

Specials 2005-2016

Geschiedenis van de Steenovens te Sint-Amands

Redactie : Filip Hooghe, Marc Peelman, Luc Rochtus (2016)

Deze publicatie vormt een lijvige studie met grote historische diepgang over de steenovens van Sint-Amands gelegen op de grens tussen het oude graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant.
Het boek brengt talrijke nieuwe historische feiten aan het licht en plaatst de geschiedenis van Sint-Amands in een nieuw perspectief. Het boek is een aanrader voor ieder die de geschiedenis van Sint-Amands en de steenovens grondig wil bestuderen.

Kostprijs : 25 euro

Het Spaans kasteel Een Tisseltse hoeve met een exotisch tintje

Redactie : Paul De Borger (2013)

 

Monografie van een hoeve met een intrigerende naam op de grens van Klein-Brabant met het Vaartland, tussen Breendonk en Tisselt. Over de geschiedenis van het Spaans Kasteel, alias Keukenhof of Hof ter Keuckene, was weinig geweten tot Paul De Borger er zich ging in verdiepen. Dit boek is het relaas van een van de oudste nog bestaande hoeves in de regio.  

Uitverkocht

De Sint-Annahoeve in Puurs

Redactie : Chris Apers (2013)

Met veel geduld en na veel grondig historisch onderzoek is de auteur er in geslaagd over deze mysterieuze hoeve een boeiende studie te schrijven. De verdwenen Sint-Annahoeve was gelegen tussen Kalfort en Breendonk, nabij de Dendermondsesteenweg. Met dit werkje wordt deze hoeve aan de vergetelheid onttrokken. 

 

Kostprijs : 5 euro

Wie gaat er mee naar Amerika ?     

Redactie : Louis Callaert, Paul Mertens (2010)

Het boek is het relaas van 40 emigraties (meer dan 100 personen) uit Puurs, Kalfort, Breendonk, Liezele en Ruisbroek naar Canada of de Verenigde Staten. Het boek beslaat 136 bladzijden, is geïllustreerd met meer dan 200 foto's en enkele kaarten, onder meer over de vestigingsplaatsen en is tweetalig : Nederlands en Engels.

Het boek, opgebouwd in chronologische volgorde van ca 1880 tot 2005, per gemeente van uitwijking, land van emigratie en jaar van uitwijking, vertrek- en aankomstplaats (haven of luchthaven) en voor zover mogelijk de naam van het schip of de luchtvaartmaatschappij. 

Kostprijs : 10 euro

Paul Schokkaert 1907-1960

Redactie : Mieke Coeckelbergh (2009)

De Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant wil met dit werk aanvang nemen in het belichten van de vele kunstenaars die Klein-Brabant heeft voortgebracht. De kunstschilder Paul Schokkaert werd geboren in Sint-Amands en was er werkzaam als leraar. Hij zou er in 1960 overlijden na een slepende ziekte.

Paul Schokkaert hield van Klein-Brabant en zijn werk ademt dan ook de schoonheid van onze streek uit. In levendige en frisse kleuren maalt hij herkenbare onderwerpen en landschappen op paneel of doek. Boten en water hadden zijn voorkeur. Vanaf 1945 werd zijn stijl impressionistisch met lossere penseeltrekken en mooi gezette toetsen.

Dit kunstboek, tevens catalogus, verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken die plaatsvond in 2009 in CC De Kollebloem te Puurs. In 2010 was de tentoonstelling ook te bezichtigen in Sint-Amands.

Kostprijs : 5 euro

De Crake in Pullaar. Leven op de hoeve te Ruisbroek

Redactie : Frans Moeyersoms (2009)

De auteur behandelt de geschiedenis van de hoeve 'De Crake' vanuit zijn eigen specifieke benadering. Niet enkel de eigenaars en hun gezin worden belicht, maar ook de vele knechten, dienstboden en inwonende werkkrachten die een helpende hand leverden bij het zware labeur op de hoeve. Dit alles wordt gekaderd in de omgeving, de landerijen en het gehucht Pullaar, zodat een harmonisch geheel geschapen wordt en de lezer een brede kijk krijgt op het sociaal en cultureel karakter van de hoeve.

Dit is het twaalfde boek in de reeks hoeveboeken uitgegeven door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant en tevens het tweede boek dat handelt over een hoeve in Ruisbroek. 

Kostprijs : 5 euro

Archeologische atlas van Weert     

Redactie : Jordi Bruggeman (2008)

Dit boek brengt een zo volledig mogelijke inventaris van de historische gebouwen en de daaraan gelinkte archeologica, alsook van andere archeologische restanten binnen Weert, teneinde het historische landschap, in de mate van het mogelijke, te reconstrueren. Hiertoe werden zowel de reeds gepubliceerde als ongepubliceerde vondsten behandeld. Er werd getracht alle verzamelingen in verband met Weert op te sporen. Daarnaast werd een oppervlakteprospectie uitgevoerd op een aantal terreinen die zich daartoe leenden.

Met deze archeologische atlas hoopt de auteur en de vereniging het startschot te hebben gegeven voor een reeks atlassen die op termijn geheel Klein-Brabant zullen omvatten. Door middel van dergelijke archeologische atlassen wordt een werkinstrument gecreëerd in het belang van het archeologisch en bouwhistorisch erfgoed in onze streek.

Kostprijs : 10 euro

s' Hertoghs hoeve. Een geschiedenis van hertogen in Weert

Redactie : Jordi Bruggeman (2006)

Het boek “s' Hertoghs hoeve" vertelt de geschiedenis vanaf de 16e eeuw tot heden van een hoeve gelegen in Weert. De hoeve bevindt zich in Nieuwe Weert in de Dijkstraat, nabij de huidige afwateringssluis van de Oude Schelde. De hoeve was ooit volledig omwald. De oudste afbeelding staat in het kaartenboek van de bezittingen van de heren van Temse uit 1740.

In het werk worden twee teelten, n.l. wissen en vlas, belicht die op de hoeve geteeld werden en die over het algemeen van groot belang waren in Weert. Het boek behandelt al de eigenaars vanaf de familie Manselaert tot de huidige familie Bruggeman.

Kostprijs : 5 euro

bottom of page