top of page

Jaarboek 2018

jaarboek 2019.jpg

Leven in de brouwerij.

Historiek van een biercultuur in Hingene, Wintam, Eikevliet.
Auteur : Danny Polfliet


Dit jaarboek geeft een beeld van de biercultus in Hingene, Wintam, Klein-Mechelen, Eikevliet en Eikse Amer. Dit boek slaat een brug over ongeveer drie eeuwen, met alles wat te maken heeft gehad met de herbergen, cafés, brouwerijen, bottelarijen en kuiperijen. De 11 behandelde brouwerijen zorgden voor veel tewerkstelling. Zij boden niet alleen werk aan in de eigen brouwerij, maar een brouwerij kan niet werken zonder kuipers en bottelaars. En verder waren de brouwers bemiddeld en zij stonden dikwijls aan de wieg van fanfares en toneelverenigingen of lieten zich gelden in de dorpspolitiek.
Meerdere inventarissen van brouwerijen zijn opgenomen. Zo kan men zich een beeld vormen welk materiaal een toenmalige brouwerij nodig had. Hun bier vond via cafés, die vaak eigendom waren van de brouwerij, zijn weg naar het dorp en omstreken. En drankgelegenheden waren er genoeg. De auteur haalde ongeveer 380 herbergen en cafés van onder het stof, die voor het sociale leven in het dorp zorgden. Straten met gemiddeld 20 à 25 cafés vormden in vorige eeuwen geen uitzondering, daar deze uitbating voor vele mensen een welgekomen extra cent binnenbracht, broodnodig om te overleven.
Het ‘uitgaan’ zoals wij dat nu kennen, bestond vroeger niet. Enkel de kermissen in de naburige parochies werden bezocht, dikwijls met de nodige ambiance. Het ‘uitgaan’ toen beperkte zich tot het dorp waar men woonde. De bijhorende verenigingen zoals onder andere voor duivensport, kaatsen, wipschieten, het spelen op de bollebaan, fanfares, toneel, kaarten en caféspelen waren de uitlatingen na een zware werkweek. Dat men hier menig pintje bier dronk, gebrouwen in het eigen dorp, hoeft geen betoog. Vaak ging dat gepaard met hevige woordenwisselingen en vechtpartijen tot gevolg. Talrijke proces-verbalen zijn opgenomen in het boek. Waar mensen zijn, moeten regels opgesteld worden, zo ook bij alcohol.
Alcohol kan voor vermaak zorgen, maar ook voor veel ellende. Je kan moeilijk een paard met een kar van de vorige eeuwen vergelijken met een moderne wagen. Een paard met zijn dronken bestuurder vond zijn weg naar huis, een wagen niet. De wetgevingen, variërend van de negentiende eeuw tot vandaag, zijn eveneens behandeld en geven een realistisch beeld van toen en nu.

Een boek om “Proost” tegen te zeggen.
 

U kan dit boek bestellen aan €39,- (prijs exclusief verzendkosten)

De bestelling is pas geldig na overschrijving op rekeningnummer

BE63 0682 0091 4208 en BIC  GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 20, 2880 Hingene-Bornem met de mededeling “1 x JB 2019 ".  

Boeken kunnen ook afgehaald worden in Erfgoedhuis Oud-gemeentehuis op:

    zaterdagen van 9 tot 12 uur

    dinsdagen van 9 tot 12 uur 

bottom of page