top of page

Mededelingen nr. 20 - maart 2009

Korte inhoud :
 
- Rumpst in Bornem, deel 2 (Benny Croket)
- De Schelde en haar collega's in het 'Grote Rivierenboek' (Paul Servaes)
- Jan Hammenecker op tentoonstelling 'Pelgrimskunst' te Lier 
  (Paul Servaes)
- Het beheer van het kasteel en het Land van Bornem tijdens en na de
  staatse periode (1581-1589)  (Filip Hooghe)
- Winters van vroeger en nu  (Karel Michiels)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 6 (Paul Servaes)
- Het fort Sint-Margriet in de 18de eeuw (Filip Hooghe)
bottom of page