top of page

Jaarboeken 1965 - 1970

Jaarboek 1969-1970     Godefridus Bouvaert - monnik aan de Schelde (1685-1770)

redactie: drs. Andreas F. Marcus

 

Godefridus Bouvaert was niet zo maar een monnik in de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Deze uit Antwerpen afkomstige cisterciënzer was jarenlang de bibliothecaris van de abdij en was samensteller van meerdere boekencatalogi, die tot voor kort nog gebruikt werden. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op het leven in de abdij en meer specifiek op wat Bouvaert betekend heeft voor de abdij, als bibliothecaris, als historicus en ook als dichter. Met het 'Proces van de pataten' en 'Moorden binnen Puurs' heeft hij ook een schitterende bijdrage geleverd voor de plaatselijke geschiedenis van Puurs.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1968     Onderzoek naar de sagenmotieven in Klein-Brabant

redactie: Jan Wauters

 

Verkorte uitgave van de licentiaatsverhandeling (1962) van Jan Wauters aan de Universiteit van Leuven. Tientallen sagen, die tot dan toe enkel mondeling werden doorgegeven, werden ten huize van de vertellers door Wauters genoteerd. Duivels, geesten, heksen en tovenaars zijn de hoofdpersonages in deze korte en mysterieuze verhalen, die 's avonds bij het vuur verteld werden en die menig luisteraar bang maakten. Dit werk vormt een belangrijke bijdrage tot de volkskunde van Klein-Brabant.  

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1967    

 

Jaarboek met diverse onderwerpen : 

- Heerlijkheidspaal of schandpaal te Puurs? (A. Marcus)
- Een openbare verkoop te Bornem in het jaar 1796 (J. Muys)
- Benedictus van Haeften (A. van Duinkerken)
- Oubollige praktijken in Klein-Brabant van voorheen (J. Muys)
- De Vlasteelt te Kalfort (J Geniets)
- De monniken van de priorij te Bornem (W. Verleyen)

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1966    

 

Jaarboek met diverse onderwerpen : 

- De bronnen voor de geschiedenis van Klein-Brabant op het Rijksarchief te Antwerpen (A. Bousse)
- De keure van Puurs 1 november 1292 (E. I. Strubbe & E. Spillemaeckers)
- De tekstoverlevering van de keure van Puurs (A. Marcus)
- De keure van Puurs, vrije omzetting van de tekst in hedendaagse taal (L. Callaert & E. Van Achter)
- De keure van Mariekerke (J Muys)
- De keure van Sint-Amands (A. Marcus)
- E.H. Melchior Jannes de Meulder (°Puurs 1777, +Bornem 1818) (J Muys)
- Bedelarij in de oude tijd (J. Geniets)
- De monniken van de priorij te Bornem (W. Verleyen)

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 1965    

 

Jaarboek met diverse onderwerpen : 

- Kunstschatten uit Bornems abdij 
- Bij de 300ste verjaring van de verheffing van Oppuurs tot Baronie (A. Bousse)
- De schandpaal te Sint-Amands (P. Servaes)
- Stond er in Puurs een schandpaal? (A. Marcus)
- De abdij van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus te Bornem (100-1120) (W. Verleyen)
- De voormalige kerk van Nattenhaasdonk (G. Delbecke)
- Kalfortse spotliederen (J. Geniets)
- De monniken van de priorij te Bornem (W. Verleyen)
- Bornems "Gasthuis" op oorlogsvlucht naar Nederland (Zr. Philippine)
- "Fleus weut ons verrekke doodgedaan" (J Geniets)

Kostprijs : Uitverkocht

bottom of page