top of page

Mededelingen nr. 27 - maart 2016

Korte inhoud :
 
- Literair debuut van S.J. Paul uit Sint-Amands  (Paul Servaes)
- Mariekerke 1800 : een vissersmoord  (Benny Croket) 
- Minnaars van het balspel  (Benny Croket)
- De oude garde van Hingene  (Benny Croket)
- Lena of de kunst van geschiedenis : 'Huveneers spreekt tot het volk' 
- Emile Verhaeren 2016 : honderd jaar de dood voorbij  (Paul Servaes)
- Onuitgegeven werk van Verhaeren gebundeld  (Paul Servaes)
- 55 Scheldeschilders luxueus te kijk  (Paul Servaes)
- Hingense rundveehouders in 1779   (Croket, Van Gasse, Calus)
- In memoriam Beatrice Worthing. Engelse biografe van Verhaeren
  (Paul Servaes)
- Filip De Pillecyn toch in nieuwe bloemlezing  (Paul Servaes)
- Trouble tyt. Antagonisten in de strijd  (Benny Croket)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 13  (Paul Servaes)
- Lena of de kunst van geschiedenis ; 'De Nachtwacht' 
- Dichter Benno Barnard wikt en weegt zijn collega's  (Paul Servaes)
- Schoolse herinneringen  (Benny Croket)
- Uit het oorlogsdagboek van pater Benedictus Van Doninck
- Poolse Dorota Rzycka over Emile Verhaeren  (Paul Servaes)
- Er komt een nieuwe molen in Sint-Amands  (Marc Peelman)
bottom of page