top of page

Mededelingen nr. 31 - mei 2020

Mededelingen 31.jpg
Korte inhoud :
- Met de VHKB en de Vrienden van het Archief op uitstap (Achiel Calus)
-Cursus stamboomonderzoek
- 30x Mededelingen (Benny Croket)
- Geen Verhaeren in historisch citatenboek (Paul Servaes) 
-Wat doet men in tijden van "Corona-isolatie"? (Achiel Calus)
- Pijpaarden bodemvondsten in Klein-Brabant (Geert Segers)
- Fotograaf Philip Boël op wandel met Emile (Paul Servaes)
- Marie van Oyenbrugge, uit het huis van Kobbegem op het hof van Echelpoel
  in Puurs (Chris Apers)
- Niet te missen evenementen
- 14 oktober: Infodag archeologie in Ter Dilft
- Begin en Eynde van een vlaggengeschiedenis (David Proot)
- Bornem 1885
- Boerenkrijgtentoonstelling
- Van Roy, een Bornemse familie van uurwerkmakers (Benny Croket)
- Lena, of de kunst van geschiedenis: Het afscheid van Jean Calas (NN)
- Bornem en de Boerenkrijg (Benny Croket)
- Een boeiend encyclopedisch verhaal van de Scheldeliteratuur (Paul Servaes)
- Paul Hehemann, een Duits fotograaf in Puurs (Louis Callaert)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 17  (Paul Servaes)
- Ongewenst bezoek in het Engels Klooster (Benny Croket)
-Kurt van Camp schreef het complete verhaal van "De Zwarte Hand" (Paul
  Servaes)
- Schrijvers van en over Klein-Brabant: van idee tot begin realisatie
  (Jos De Wit)
- 200jaar over verharde weg Mechelen-Dendermonde (Jos Winckelmans)
- Patrick Lateur vertaalde "Belle Chair" van Emile Verhaeren (Paul Servaes)
- Huizengeschiedenis: een onderzoek en een oproep (Benny Croket)
- Ik vraag me af ... (Benny Croket)
- Verdwenen gezichten: De Warande en Munter in Liezele (Jos Winckelmans)
- Een agrarische nederzetting met sporen van metaalbewerking uit de
  Romeinse periode te Puurs (Van Kerckhoven, Van den Notelaer en Belis)
 
bottom of page