top of page

Mededelingen nr. 21 - mei 2010

Korte inhoud :
 
- Trouble Tyt (Benny Croket)
- Uit alle dalen der herinnering: Wouter van Stolwijk.
  Een Willebroeks pastoor op de brandstapel  (Flor Cools)
- Jan Hammenecker op tentoonstelling 'Pelgrimskunst' te Lier (Paul Servaes)
- In memoriam kunstschilder Wilhelmine Barbé-Van Gucht.
  Ereburger van Klein-Brabant (Paul Servaes)
- Abraham Hans, een vergeten heemkundige (Karel Michiels)
- De naam Puurs en een Puursstraat in Merchtem (Louis Callaert)
- Polderbeheer en waterhuishouding te Weert in 1482 (Filip Hooghe)
- Kermis in Weert (Jordi Bruggeman)
- Klein-Brabantse families in de spotlights: Rottiers (Benny Croket)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 7 (Paul Servaes)
- Felix Eyskens, leven en werk (Karel Michiels)
- Opmerkelijke prestatie van een Klein-Brabander in Frankrijk (Karel Michiels)
bottom of page