top of page

Jaarboek 2017

Binnenkijken in de kerken van Klein-Brabant.

Vroeger en nu.
Redactie : Benny Croket

Op 9 december, klokslag elf uur, zal het voorgesteld worden in de Sint-Stefaan- kerk in Hingene.
Het is een turf geworden van 400 blz. dik met meer dan 1.000 foto’s. Zestien Klein-Brabantse kerken worden besproken. Vertrekkend vanuit Donnets expertiseverslagen van honderd jaar terug, brengen de auteurs een overzicht van het brede spectrum aan kunst in en om deze kerken. Zilverwerk, meubilair,
vaatwerk, cultusobjecten, schilderijen, beelden, glasramen en nog zo veel meer – zelfs de klokken worden niet vergeten – worden op een vlotte manier be- schreven. Ruim aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van parochie en kerk en buiten het kunsthistorische aspect wordt tevens de religieuze betekenis
geduid. Af en toe kleurt een anekdote de sfeer in de parochies of geloofs-gemeenschappen.
Een erg interessant boek, zeker nu over de toekomst van onze kerken wordt nagedacht.


Beperkte oplage. Bestel deze week nog als je zeker wil zijn van jouw exemplaar.
Boeken kunnen verder afgehaald worden in Erfgoedhuis De Casteleyn op zaterdagen 16 en 23 december van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdagen 12 en 19 december van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Dit nieuwe Jaarboek 2017 kan nu besteld worden aan de prijs van 39 euro.

De bestelling is pas geldig na ontvangst van 39 euro op rekeningnummer BE63 0682 0091 4208 en BIC  GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene-Bornem met de mededeling “1 x JB 2017 ".  (prijs is exclusief verzendkosten)

bottom of page