top of page

Jaarboek 2018

Vergeten Oorlogsgebied! Leven en overleven in Klein-Brabant tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Auteur : Jos Winckelmans


In het verleden en ook nog bij meer recente herdenkingen is nooit veel belang gehecht aan de inbreng van de Klein-Brabantse forten in de oorlogsvoering tijdens WO I. Met dit boek wil auteur Jos Winckelmans hun bijzondere betekenis aantonen en bewijzen met authentiek kaartmateriaal en documenten uit onder andere het Moskou-archief.
Dit rijk geïllustreerde werk vangt aan met een schets van het leven in onze regio aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Hoe de bouw van de forten de spanning deed toenemen, maar ook hoe een project als de buurtspoorweg ‘Smal Brabant’ naar de prullenmand werd verwezen en nog veel meer.
Over het strijdverloop zijn al diverse boeken verschenen, maar deze historische studie focust vooral op de problematiek van de burgerbevolking onder de Duitse bezetting: het ondergaan van bedreigingen en opeisingen, het platbranden van de huizen nabij de forten, de impact van het aanleggen van militaire bruggen in Ruisbroek en Wintam, de onderwaterzetting van hun gronden, de situatie van de oorlogskinderen en uiteraard de honger, de onzekerheid en het vluchten voor zijn leven. Dat alles terwijl ontheemden uit de Westhoek hier een onderkomen vonden en solidariteit genoten.
Natuurlijk vergeten we de gevechten in de wijde omgeving niet, met aandacht voor zowel burgerlijke als militaire slachtoffers. En de tragedies met de zelfmoord van de Bornemse fortcommandant, de dood van een Amerikaans-Belgisch oorlogsvrijwilliger in Lippelo en het fabeltje van de Duitse soldaat Paruchke op Letterheide komen eveneens aan bod. Ook de spionage in Klein-Brabant en omliggende hielden we onder de loep.
Meer politieke fenomenen waren de ‘Flamenpolitik’ en het activisme en we durven een vergelijking maken van onze nogal terughoudende gemeenten met omliggende broeihaarden en een portret schetsen van Vlaamse voorvechters als Juul Mees, Mgr. De Wachter, Jan Hammenecker, Robrecht Schampaert, Emmanuel De Bleser, Jozef Pluym en de Vlaamse Buitenlanders. Van een andere orde waren enkele Klein-Brabantse vrouwen die zich ten dienste stelden van de bevolking. De Wapenstilstand bracht niet voor iedereen vrede en geluk: het conflict tussen de Vlaamse Oud Strijders (VOS) en de Nationale Strijdersbond (NSB), de juridische strijd tussen de fortcommandanten van Liezele en Letterheide, de twisten om de gedenktekens, de vele ongevallen met oorlogsmunitie. En dan moest de heropbouw nog beginnen.


UITVERKOCHT

bottom of page