top of page

Mededelingen nr. 22 - maart 2011

Korte inhoud :
 

- Achthonderd jaar Breendonk. Bredendunc voor het eerst vermeld

  in 1211  (Paul De Borger)

- Gezocht: liefst levend, dood als het niet anders kan  (Benny Croket)

- Broeder Hippoliet, in de wereld Judocus De Rauw  (Karel Michiels)

- Wij vieren en herdenken in Klein-Brabant in 2011  (Paul Servaes)

- Een middeleeuwse waterput te Liezele (970-1040 n.C.)  (Geert Segers)

- Trouble Tyt  (Benny Croket)

- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 8  (Paul Servaes)

- De vaart van Bornem  (Filip Hooghe)

- Van devotieprentje tot bidprentje  (Karel Michiels)

bottom of page