top of page

Jaarboeken 2001 - 2005

Jaarboek 2005     Gevlochten Verleden.  Mandenmakerij en wijmenteelt langs de Schelde

Redactie : Jos Winckelmans

De auteur vertelt over de uitstraling die de mandenmakerij in onze streek gekend heeft in binnen- en buitenland. De vele toepassingen van het mandenmaken wordt aan de hand van talrijke foto's en tekeningen toegelicht.

De uitgave van het boek kadert in "Het Jaar van de Mandenmakerij" dat door een bijzondere werkgroep in de schoot van de gemeente Bornem in 2005 gelanceerd werd. Rond het verschijnen van het boek werd in 2005 een uitgebreide tentoon-stelling ingericht in het museum 'De Zilverreiger' in Weert.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 2001     Archeologie in Klein-Brabant

Redactie Geert Segers

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan het feitelijke archeologisch onderzoek in Klein-Brabant. Naast een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan van de Oude Schelde en de geschiedenis van een te Mariekerke gevonden boegbeeld, wordt dieper ingegaan op de archeologische streek-gebonden toponiemen, de slibruiming van de vijver van het kasteel d'Ursel, het onderzoek in de Puurse Sint-Pieterskerk en de evolutie van de streek van de metaaltijden tot de Vroege Middeleeuwen.

Deel 2 richt zich specifiek op de vondsten gedaan tijdens de werken aan de nieuwe zeesluis te Wintam en het Fort Sint-Margriet op de Rupel. Het betreft hier fossielen, steentijdvondsten, maar ook schatten gevonden tussen afval.

Kostprijs : 

Jaarboek 2004     Klein-Brabants Sagenboek

Dit boek is een uitgebreide heruitgave van het originele werk van Jan Wauters, dat voor enkele decennia reeds door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant werd gepubliceerd. In overleg met de auteur zal het werk verlucht worden met talrijke oude en nieuwe illustraties en foto's. Daarnaast zal het boek aanzienlijk uitgebreid en vervolledigd worden op basis van de oorspronkelijke thesis van Jan Wauters, thans bewaard in de archieven van de Katholieke Universiteit van Leuven en bereidwillig ter beschikking gesteld van onze vereniging.

Kostprijs : 

Jaarboek 2004     Klein-Brabants Sagenboek

Dit boek is een uitgebreide heruitgave van het originele werk van Jan Wauters, dat voor enkele decennia reeds door de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant werd gepubliceerd. In overleg met de auteur zal het werk verlucht worden met talrijke oude en nieuwe illustraties en foto's. Daarnaast zal het boek aanzienlijk uitgebreid en vervolledigd worden op basis van de oorspronkelijke thesis van Jan Wauters, thans bewaard in de archieven van de Katholieke Universiteit van Leuven en bereidwillig ter beschikking gesteld van onze vereniging.

Kostprijs : 10 euro

Jaarboek 2003     Over onder water

Redactie : Benny Croket

Dit vlotlezend boek, ruim geïllustreerd met honderden foto's, besteedt aandacht aan de oorzaken en de gevolgen, die geleid hebben tot de dramatische overstromingen in Klein-Brabant op 1 februari 1953. De strijd om de bressen gedicht te krijgen, de hoop en de wanhoop bij de bevolking klinkt uit elke zin en elk verhaal in dit boek. De auteur gaat de snelheid, of de traagheid, waarmee door de overheid gereageerd werd, niet uit de weg.  

In het boek wordt ook aandacht besteed aan de talrijke overstromingen die Klein-Brabant heeft gekend voor 1953.

Maar ook worden de overstromingen nà 1953 uitvoerig behandeld.

Kostprijs : Uitverkocht

Jaarboek 2002     Vleugels boven Klein-Brabant II

Redactie : Walter Verstraeten, Erwin Verholen

In het eerste gedeelte van het boek worden de lotgevallen van de Amerikaanse piloot William D. Grosvenor belicht. Hij ontsnapte op 30 november 1943 uit zijn neerstortend vliegtuig boven het grondgebied van Mariekerke, werd geholpen door de lokale bevolking, leefde 7 maanden ondergedoken in Brussel en werd uiteindelijk door de Duitse Abwehr gevat. Hij overleefde de oorlog en keerde in 2001 terug naar Klein-Brabant naar aanleiding van het maken van een film over zijn Belgisch avontuur en het opgraven van de resten van zijn vliegtuig door de Belgian Aviation History Association vzw.

Deel 2 handelt over het neerstorten van een Waco zweefvliegtuig op 17 september 1944 in Mariekerke.  Van elke gesneuvelde wordt het levensverhaal verteld. De auteur licht ook de Operatie Market Garden uitvoerig toe.

Kostprijs : 15 euro

Jaarboek 2001     Archeologie in Klein-Brabant

Redactie : Geert Segers

Het eerste deel van dit boek is gewijd aan het feitelijk archeologisch onderzoek in Klein-Brabant. Naast een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan van de Oude Schelde en de geschiedenis van een te Mariekerke gevonden boegbeeld, wordt dieper ingegaan op de archeologische streekgebonden toponiemen, de slibruiming van de vijver van het kasteel d'Ursel, het onderzoek in de Puurse Sint-Pieterskerk en de evolutie van de streek van de metaaltijden tot de Vroege Middeleeuwen.

Deel 2 richt zich specifiek op de vondsten gedaan tijdens de werken aan de nieuwe zeesluis te Wintam en het Fort Sint-Margriet op de Rupel. Het betreft hier fossielen, steentijdvondsten, maar ook schatten gevonden tussen afval.

Kostprijs : 10 euro

bottom of page