top of page

Mededelingen nr. 26 - juni 2015

Korte inhoud :
 
- Het beleg van het kasteel van Bornem door Hector Vilain en de
  Gentenaars in 1326  (Filip Hooghe)
- Franse regio Nord-Pas-de-Calais eert Verhaeren als oorlogsslachtoffer
  (Paul Servaes)
- Bornemse rundveehouders in 1772  (Benny Croket)
- Het kasteeltje van Doregem  (Karel Vermoesen)
- Kerkelijke omschrijvingen in Klein-Brabant  (Louis Callaert)
- De ideeën van Cluysenaar: getoetst aan de eclectische architectuur
  van Beyaert: het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde in Bornem 
  (Sarah Den Hond)
- Speelse erotiek met Bart Ramakers te Hingene  (Paul Servaes)
- Jef Geeraerts en zijn Hingense vriend Pol Leroy  (Paul Servaes)
- Uit het oorlogsdagboek van pater Benedictus Van Doninck
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 12 (Paul Servaes)
- Trekkershutten op het domein van de Steenovens te Sint-Amands  
  (Marc Peelman)
- Archief en erfgoed Bornem
bottom of page