top of page

Mededelingen nr. 25 - juni 2014

Korte inhoud :
 
- In memoriam 'Luck DE RYCK'   (Benny Croket)
- Brouwerij-herberg Den Engel te Puurs (1630-1928)  (Dirk Binon) 
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 11  (Paul Servaes)
- Schatten op zolder: de 'drapeau' van St.-Cecilia. Of het relaas van
  de zingende Hingenaren.  (Benny Croket)
- Het oude leenboek van het Land van Bornem onder jonkvrouw Johanna
  van Bar (1425)   (Filip Hooghe)
- Volksgeneeskunde door de eeuwen heen  (Karel Michiels)
- Uit het oorlogsdagboek van pater Benedictus Van Doninck
- Klein-Brabants huldeboek gesneuvelden 1914-1918.  Pieter Mannaert 
  (Van Kerckhoven - Winckelmans)
bottom of page