top of page

Mededelingen nr. 24 - juni 2013

Korte inhoud :
 
- In memoriam Juliaan Maerevoet  (Jos Winckelmans)
- Jan Hammenecker-archief in Erfgoedhuis te Hingene  (Paul Servaes)
- De heerlijkheid van de Vrouw van Rumpst in Haasdonk, Hingene
  en Bornem (1408)  (Filip Hooghe)
- Michiels, een geslacht in Klein-Brabant  (Karel Michiels)
- Uit Ons Volksleven 1895: Grappen en kluchten: Sint-Job in Mariekerke
- Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa (Paul Servaes)
- Uit het notariaat: verkoop van huisje aan Den Notelaer te Hingene
  (Benny Croket)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 10  (Paul Servaes)
- Pastoor Joannes Franciscus VAN DER MEERSCHEN (+1813) en
  de 'besloten tijd' te Ruisbroek aan de Rupel   (Dirk Binon)
- Uit Ons Volksleven 1895: Volksgebruiken in Klein-Brabant: bij een
  afsterven
- Van Kreukels en Krekels   (Karel Vermoesen)
- Twee jaar werking Erfgoedhuis De Casteleyn  (Filip Hooghe)
bottom of page