top of page

Mededelingen nr. 28 - mei 2017

Korte inhoud :
- Wans, een Antwerps barokschilder in Hingene  (Benny Croket) 
- Franse soldaten brandschatten Puurs in 1684 (Dirk Binon)
- Puurs en Kalfort tijdens WO II. Een kroniek (Louis Callaert)
- De boekenoogst van het Emile Verhaerenherdenkingsjaar (Paul Servaes)
- 725 jaar Puurs  (Lore Stassen)
- Onze vergeten streekgenoten in Amerika  (Linda Caluwaerts)
- Lena of de kunst van geschiedenis: Madonna
- Heel de "geschreven oorlog" samengeperst in 1024 bladzijden  (Paul Servaes)
- Opgelet: Kinderen in het verkeer (Benny Croket)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 14  (Paul Servaes)
- Waar kom je vandaan? DNA-onderzoek
- Sint-Amands te klein voor twee grote schrijvers (Paul Servaes)
- Een aanwinst voor de toponymie: het woordenboek van de Vlaamse waternamen (Paul Servaes)
- Nattenhaasdonk, archeologisch ontleed  (Caroline Ryssaert)
- Uit het oorlogsdagboek van pater Benedictus Van Doninck
bottom of page