top of page

Mededelingen nr. 23 - april 2012

Korte inhoud :
 
- De cijnzen van de Vrouw van Rumpst in Haasdonk, Hingene en
  Bornem (1408)  (Filip Hooghe)
- Zomers in Hingene
- Hingene en zijn belvedère aan de Schelde. Paviljoen De Notelaer
  in monumentaal boek  (Paul Servaes)
- Trouble tyt. Van Beeldenstorm tot Pardon   (Benny Croket)
- Winters van vroeger en nu  (Karel Michiels)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 9  (Paul Servaes)
- Van speelkaarten en kaartspelers  (Karel Michiels)
bottom of page