top of page

Jaarboek 2016

Veertig documenten Klein-Brabant. Een leesoefening
Redactie : Benny Croket, Gert Van Kerckhoven

In dit nieuwe boek stellen we de werking centraal van onze vrijwilligers rond paleografie, archivering en inventarisatie.

Elke auteur brengt zijn verhaal over een specifiek Klein-Brabants archivalisch document. Opmerkelijk is dat het niet altijd historische hoogtepunten zijn die behandeld worden, maar dat ook de alledaagse gebeurtenissen, waarin de kleine man uit vorige eeuwen betrokken raakte, interessante lectuur opleveren. Zij leren de lezer meer over de toenmalige samenleving.

Scherpe foto’s van de archivalia met bijgevoegde transcriptie vormen bovendien een bijzondere en aantrekkelijke tekstuitgave. Zo kan het boek ook een leerboek zijn voor beginnende amateurpaleografen en studenten geschiedenis.

De artikels zijn chronologisch geordend en bestrijken een periode van begin 13e eeuw tot de 19e eeuw.

De voorstelling van dit nieuwe Jaarboek 2016 vindt plaats op 10 december 2016 in het Erfgoedhuis De Casteleyn om 11u00 met aansluitend een hapje en een drankje. 

Dit nieuwe Jaarboek 2016 kan nu al besteld worden aan de prijs van 30 euro.

De bestelling is pas geldig na ontvangst van 30 euro op rekeningnummer BE63 0682 0091 4208 en BIC  GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene-Bornem met de mededeling “1 x JB 2016 Veertig documenten”.

bottom of page