top of page

Mededelingen nr. 30 - juni 2019

Mededelingen 2019.jpg
Korte inhoud :
- Met de VHKB en de Vrienden van het Archief op uitstap (Achiel Calus)
- Sandra J.Paul pakt uit met oorlogsverhaal. (Paul Servaes)
- De 80 jaarringen van Frans van Praet (Paul Servaes)
- Bisschop Jacobus Olivier Van de Velde. Van dorpsonderwijzer tot bisschop 
  (Linda Caluwaerts)
- Pietpraat of prietpraat (Benny Croket)
- Een nieuw project: literaire bibliotheek Klein-Brabant.
- In Memoriam : Willy Meersman - Jos Bogaerts - Urbain De Smet - Juul
   Segers - Raymond en André Van Assche
- Een klokkengeschiedenis van Klein-Brabant
- Tentoonstellingen om zeker te bezoeken
- Scheutist-Missiepater Henri Verbeeck uit Puurs (Louis Callaert)
- Nieuwe dichtbundel voor 95-jarige Reninca uit Puurs (Paul Servaes)
- 50jaar Kadee en Dodentocht. De eerste stappen van een 100km-lange   
  wandeling. (Jos Winckelmans & Gert Van Kerckhoven)
- De Commandant Rasquinroute: kandidaat wandeling van het jaar.
- Lena of de kunst van geschiedenis: Lecture de Verhaeren (NN)
- Toverij (Benny Croket)
- Filip De Pillecijns "Blauwbaard" nu ook in het Frans (Paul Servaes)
- Cooman genealogie. Onbekend maakt onbemind. (Dirk Binon)
- Rik Hemmerijckx 10 jaar conservator Verhaerenmuseum (Paul Servaes)
- Nooit meer naar huis (Linda Caluwaerts)
- Ook een Coloma kan botsen (Benny Croket)
- Proeve van Klein-Brabantse bibliografie, deel 16  (Paul Servaes)
- Een zwarte maandag (Marita De Bruyn)
- De Vissenholhoeve alias de Hoeve te Wachtinck (Paul De Borger)
- Joseph Roth en Stefan Zweig: tijdgenoot en/of vriend van Emile Verhaeren
   (Paul Servaes)
- Canon van Puurs (Louis Callaert)
- Lambrecht van den Bryaerde, een van de illustere bewoners van het Hof Schemelbert te Liezele (André Van Assche & Willy Meersman)
- Door de ogen van het kadaster. Het Hof van Nattenhaasdonk. (B. Croket)
- Wat een leenboek ons vertelt. (Benny Croket)
- Nieuw archeologisch onderzoek (2019) aan de Pastoor Huveneersheuvel ende Nattenhaasdonk (Emmy Nyssen)
 
bottom of page