top of page

De Vissenholhoeve in Breendonk

Een nieuw hoeveboekje met enkele opmerkelijke hoeves in Breendonk is van de drukpersen gerold. Naast de geschiedenis van de Vissenholhoeve, worden nog drie andere pachthoeves uit het patrimonium van de Sint-Bernardsabdij beschreven.

Auteurs : Paul De Borger & Dirk Binon

Kostprijs : 19 euro


Berichten
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page